Search form

PANGELING-ELING 2:23

23Tanahe sane wenten ring sapanjang pasisin Segara Tengahe kaug antuk jadma sane rauh saking pulo Kreta. Ipun sampun nyirnayang wong Awi, jadma uedan irika. Anak Kreta punika raris ngaug wewidangan tanahe irika, kelodnyane kantos rauh ring Gasa.)

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index