Search form

PANGELING-ELING 2:26

26“Tiang raris ngutus makudang-kudang utusan saking tegal melakang Kedemot mangda tangkil ring Sang Prabu Sihon ring Hesbon, buat nunas dame kadi asapuniki:

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index