Search form

PANGELING-ELING 2:33

33nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane nyerahang ida ring iraga, raris ida sedayang iraga rauh ring putra-putran idane miwah wadua balan idane makasami.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index