Search form

PANGELING-ELING 2:36

36Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain iraga ngrampas kota-kotane punika makasami, ngawit saking kota Aroer, sane wenten ring tanggun Lebak Arnone miwah kota sane wenten ring lebake punika, sapanjang margine sane ngungsi ka Gilead. Nenten wenten kota mabenteng sane kuat pabuat iraga.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index