Search form

PANGELING-ELING 3:26

26Nanging parasemeton sane ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa duka ring tiang kantos Ida nenten nagingin pinunas tiange. Tungkalikanipun Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika sapuniki: ‘Depang amonto dogen Musa, eda kita buin nyambat unduke ento.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index