Search form

PANGELING-ELING 4:30

30Yening semeton wenten sajeroning kamewehan tur makasami sengkalane nibenin parasemeton, pamuputipun semeton jaga mawali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pageh ngiring Ida.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index