Search form

PANGELING-ELING 7:16

16Asing-asing bangsa sane kaserahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone ring semeton, ipun patut sirnayang semeton. Sampunang semeton madalem bangsane punika. Sampunang pisan semeton nyungsung widin bangsane punika, duaning indike punika pacang ngundang pati pabuat semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index