Search form

PANGELING-ELING 7:22

22Bangsa-bangsane punika pacang sirnayang Ida saka kidik saking ajeng parasemetone. Parasemeton nenten pacang nyidayang nyirnayang ipun apisan, mangda sampunang sato galake raris ngakehang tur dados pakewuh pabuat parasemeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index