Search form

PANGELING-ELING 8:12

12Yening sane jaga ajengang parasemeton punika sampun cukup, tur parasemeton sampun ngwangun umah sane becik pabuat ragan semetone,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index