Search form

PANGELING-ELING 9:19

19Tiang ajerih ring pidukan Idane, duaning Ida duka pisan, kantos Ida mapakayun jaga nyirnayang semeton, nanging daweg punika taler Ida nagingin pinunas tiange.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index