Search form

PANGELING-ELING 9:23

23Sapangrarisipun, rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang mangda semeton matilar saking Kades-Barnea, tur kapangandikayang mangda ngebug jagat sane pacang paicayang Ida ring semeton, parasemeton raris tungkas pamantuka ring Ida, tur semeton nenten pracaya tur nenten tuon ngiring Ida.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index