Search form

PANGELING-ELING 9:8

8Malahan ring Gunung Sinai parasemeton ngawinang Ida duka pisan, kantos Ida mapakayunan nyirnayang semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index