Search form

PARARUDAN 1:22

22Pamuputipun sang prabu tumuli ngwentenang dedauhan ring parakaulane sami, sapuniki pangandikane: “Sawatek rare Ibranine ane lekad muani, entungangja ka Tukad Nile, nanging yen rarene ento lekad luh, depang ia idup.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index