Search form

PARARUDAN 10:11

11Yen saja tuah ento ane dadi tetujon caine, tuah ane muani-muani dogen ane baang gelahe kema buat ngaturang bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Wusan punika sang kalih raris katundung saking ajeng ida sang prabu.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index