Search form

PARARUDAN 10:13

13Dane Musa tumuli ngenjuhang teteken danene kungkulang ring duur tanah Mesire. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhang angin saking kangin mampeh ring jagat Mesire, arahina miwah awengi mepek. Sasampune makire semengan, balang-balange punika sampun rauh irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index