Search form

PARARUDAN 11:10

10Dane Musa miwah Dane Harun sampun ngwentenang saananing katawahane punika ring ajeng ida sang prabu, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi mangda sang prabu tansah bengkung, kantos ida tan nglugrain bangsa Israele makaon saking panegaran idane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index