Search form

PARARUDAN 12:25

25Yening semeton sampun ngaug jagat sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, semeton patut nglaksanayang upacarane puniki.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index