Search form

PARARUDAN 12:29

29Rikala tengah wengi Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamademang sawatek pianak sane pinih kelih ring Mesir. Ngawit saking putran sang prabu rauh pianak tawanane sane ring pangkeng, rauh ka panak ubuh-ubuhane sami padem.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index