Search form

PARARUDAN 12:41

41Ring rahina sane ka pamuput ring taun sane kaping samas nanggu tigang dasa, parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sami medal saking Mesir.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index