Search form

PARARUDAN 12:42

42Ring wengine punika awengi mepek, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngebag bangsa Israel buat nuntun ipun medal saking jagat Mesir. Sapanglanturipun wengi punika dados pangeling-eling wengi magebagan buat bangsa Israel turun-temurun buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring wengine punika bangsa Israele patut magebagan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index