Search form

PARARUDAN 13:12

12rikala punika sawatek okan semetone sane embas lanang sane pangawit, punika patut katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika taler saking pantaran ingon-ingon parasemetone. Punika makasami dados padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index