Search form

PARARUDAN 13:21

21Rikalaning rahina Ida Sang Hyang Widi Wasa mamargi ring arepan bangsane punika sajeroning saka ambun buat nuntun pamarginipune, tur rikalaning wengi Ida nuntun antuk saka geni sane nyunarin ipun sami. Punika awinanipun rahina wengi ipun mrasidayang mamargi.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index