Search form

PARARUDAN 14:11

11Bangsa Israel raris mabaos ring Dane Musa asapuniki: “Punapike ulihan ring Mesir kakirangan setra, kantos semeton makta tiang mriki, mangda tiang padem ring tegal melakange puniki? Sane mangkin cingakinja napi pikenohne semeton makta tiang makaon saking Mesir?

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index