Search form

PARARUDAN 14:21

21Dane Musa tumuli ngungkulang tangan danene ring duur segarane. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhang angin baret saking kangin nempuh toyane kantos mapiakan, mawanan segarane raris tuh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index