Search form

PARARUDAN 14:27

27Rikala nampek galang kangin, Dane Musa raris ngungkulang tangan danene ka duur segarane, irika toyane campuh dados asiki. Bangsa Mesire ngindayang malaib saking toyane, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngentungang ipun ka tengah segarane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index