Search form

PARARUDAN 16:19

19Dane Musa ngandika ring ipun sapuniki: “Isapasirako saking pantaran semetone tan pisan kalugra numanang rotine punika kantos rauh ring rahinane benjang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index