Search form

PARARUDAN 16:23

23Nanging pangandikan Dane Musa ring dane sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngandika mungguing rahinane benjang punika rahina sane suci, rahina buat mararian. Rahinane punika patut kanggen ngluihang Ida. Punika awinannya napija sane perlu kapanggang, rarisang panggang, sane perlu kalablab rarisang lablab. Sisannyane patut kanehang tur kasimpen buat anggen benjang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index