Search form

PARARUDAN 16:33

33Dane Musa tumuli mabaos ring Dane Harun sapuniki: “Ngalihja payuk abesik. Isinin payuke ento manna duang liter. Pejang ento di ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat katurunan iragane.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index