Search form

PARARUDAN 18:16

16Yen wenten anak sareng kalih sane madue wicara, ipun rauh ring tiang. Tiang raris ngwehin putusan, sapasira saking pantaran ipune sane patut. Lianan ring punika tiang taler ngwehin ipun pituduh, lan pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index