Search form

PARARUDAN 18:21

21Nanging sajaba ento cening patut nyelik makudang-kudang anak muani, ane wicaksana tur ane subakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane jujur muah anak ane tusing kuduan teken arta brana. Anake ento patut kadegang dadi pamimpin anak panyiuan, panyatusan, panyeketan muah panasaan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index