Search form

PARARUDAN 19:14

14Dane Musa tumuli tedun saking gununge tur ngandikain kaulane mangda sedia pacang mabakti. Irika ipun tumuli pada ngumbah panganggonnyane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index