Search form

PARARUDAN 20:10

10Sakewala dinane ane kaping pitu ento dina parerenan buat mabakti teken Ulun. Di dinane ento eda kita magarapan, kita muah pianak-pianak kitane, muah panjak kitane, ubuh-ubuhan kitane, wiadin anak tetekan ane nongos di gumin kitane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index