Search form

PARARUDAN 20:19

19Ipun tumuli matur ring Dane Musa sapuniki: “Yening semeton sane mabaos ring tiang, tiang nyadia miragiang. Nanging yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngandika ring tiang, tiang kalintang ajerih, santukan tiang jaga padem.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index