Search form

PARARUDAN 23:24

24Eda kita sumuyud nyumbah dewa-dewan bangsane ento tur eda nuutin caranne mabakti. Kita patut nyirnayang saluiring arca sesembahannyane muah nguug sawatek palinggih tongosne mabakti.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index