Search form

PARARUDAN 28:30

30Pasangang Urim muah Tumim di tabeng dadane ento, apang dadi anggona teken Harun dikalane ia tangkil teken Ulun. Dikalane ane buka keto, ia patut nganggon tabeng dadane ento, apanga ia prasida nawang pakarsan Ulune pabuat bangsa Israel.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index