Search form

PARARUDAN 30:36-37

36-37Menyane ento jemak abedik ulig apang dekdek, tur aba ka tengah Kemah Linggih Ulune laut bebehang ditu di arepan Peti Prajanjiane. Gunayangja menyane ento makadadi barang ane kasuciang pabuat Ulun. Eda pesan kita ngae menyan nganggon campuran ane buka keto pabuat dewek kitane. 38Nyenja ngae wewangen aji campuran ane patuh buka keto, ia lakar tusing kangkenin dadi kaulan Ulune.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index