Search form

PARARUDAN 33:13

13Sane mangkin, menawi punika wiakti kadi asapunika, nawegang ledang Palungguh IRatu ngandikayang ring titiang rencanan Palungguh IRatune, mangda becik antuk titiang ngancangin Palungguh IRatu, mangdane titiang tansah molih asung lugraha. Samalihipun, nawegang elingang mungguing bangsane puniki, mula wantah kaula drue seselikan Palungguh IRatune.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index