Search form

PARARUDAN 39:21

21Dane tumuli nyambungang ali-ali tabeng dadane punika klawan ali-ali kawaca epode antuk tali biru, kantos tabeng dadane punika tetep magantung ring duur pepetete tur nenten dados keles, anut pisan ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index