Search form

PARARUDAN 4:26

26Paindikane puniki wenten pasangketan ipun ring upacara sunat. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa nglugrain Dane Musa kantun urip.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index