Search form

PARARUDAN 4:3

3Ida Sang Hyang Widi Wasa malih ngandika: “Entungangja tungkede ento ka tanahe!” Dane Musa raris ngentungang tungked danene, tur duk punika ugi tungkede punika dados ula, kantos Dane Musa malaib kabatek antuk tengkejut lan ajerih danene.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index