Search form

PARARUDAN 6:14

14Dane Ruben putran Dane Yakub sane pinih duur, maputra patpat inggih punika: Henoh, Palu, Hesron miwah Karmi. Dane sareng sami punika dados leluur kulawarga sajeroning palingsehan Dane Ruben. Kulawarga punika kawastanin manut parabnyane suang-suang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index