Search form

PARARUDAN 8:31

31Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin pangastawan Dane Musa. Buyunge sami kaonang Ida saking sang prabu, miwah saking paraprakanggene miwah saking parakaulan idane. Asikiko tan wenten sane kari.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index