Search form

PARARUDAN 8:6

6Dane Harun tumuli nudingang teteken danene ring duur toyane ring Mesir sami. Irika raris medal katake pasliab kantos ngebekin jagat Mesire.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index