Search form

PARARUDAN 9:14

14Ane jani Ulun tusingja tuah lakar ngukum sawatek prakanggo muah rakyat kitane dogen, nanging kita masih lakar kena. Tetujonne apanga kita nawang mungguing sabeten langit tusing ada ane nyamanin Ulun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index