Search form

PARARUDAN 9:29

29Dane Musa raris matur ring ida sapuniki: “Ring rahinane mangkin yen titiang sampun medal saking kota, titiang jaga nyakupang lima, ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika kerug krebeke pacang mararian tur tan jaga wenten sabeh malih, mangda iratu wikan mungguing jagate puniki padruen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index