Search form

PARARUDAN 9:6

6Benjangne Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamargiang paindikane punika. Sawatek ingon-ingon bangsa Mesire sami padem, nanging ring pantaran bangsa Israel tan wenten ingon-ingon sane padem angan asiki.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index