Search form

PURWAKANING DADI 1:6-7

6-7Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Wastu apang ada ambara di basan tengah yehe, buat malasang yehe ento.” Kenginan prasida kadi asapunika. Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwentenang ambara, buat malasang toyane sane wenten ring sor klawan sane wenten ring duur ambarane punika. 8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwastanin ambara punika: “Langit”. Raris wenten sore miwah semeng, punika rahina sane kaping kalih.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index