Search form

PURWAKANING DADI 11:9

9Punika awinanipun kotane punika kawastanin Babel, santukan irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadukang basan manusane makasami, tur saking irika ipun kasebar ka sakuub jagate antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index