Search form

PURWAKANING DADI 12:18

18Ida sang prabu raris ngesengin Dane Abram sarwi ngandika kadi asapuniki: “Apa ane gae ragane ene marep teken tiang. Kenken dadi tusing orahang ragane, mungguing anake luh ento kurenan ragane?

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index