Search form

PURWAKANING DADI 13:14

14Sasampun Dane Lot mapalasan ring Dane Abram, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Abram, sapuniki: “Tingalinja sakiwa tengen kitane. Uli tongos kitane majujuk ento, tingalin marep kangin muah kauh, kaja muah kelod.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index